NHỮNG HÌNH THỨC CẤY GHÉP IMPLANT CƠ BẢN

Mất một, nhiều răng không liền kề 

TRỤ IMPLANT + RĂNG SỨ

Mất nhiều răng liền kề 

TRỤ IMPLANT +  CẦU RĂNG SỨ

Mất Răng Toàn Hàm 

TRỤ IMPLANT +  HÀM GIẢ CỐ ĐỊNH

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

Rate this post