Với quy mô 7 tầng lầu, diện tích khoảng 120 m2, Trung tâm Nha Khoa Hollywood – Nha Khoa Tiêu Chuẩn Mỹ được xây dựng đạt Tiêu chuẩn ISO 9001:2017.

 

Rate this post