Tổng hợp

Nha Khoa Hollywood – Hội thảo 'Hướng tới đảm bảo cơ chế tài chính cho việc chăm sóc sức khỏe người bệnh'

Nhằm giải quyết các thách thức trong việc tối ưu hóa những giải pháp tài chính trong y tế, Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Kinh tế Y tế (HERAC) thuộc Tổng hội Y học Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Hướng tới đảm bảo cơ chế tài chính trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh”.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *