Nha Khoa Hollywood – Nhà sáng lập dự án “Bầu trời bên trong” tiếp tục mang hi vọng đến cho nhiều người

Từ hiệu quả thực tế, dự án đã nhận được đề cử Chương trình Quan hệ công chúng xuất sắc lần thứ 3 (2021) từ Mạng lưới quan hệ công chúng Đông Nam Á – APRN (Asean Public Relations Network). Bà Phúc Tâm, sáng lập dự án Bầu trời bên trong là người đã truyền …