Tag Archives: răng hô xấu hay đẹp

【Phải Xem】Răng Hô Xấu Hay Đẹp?

Răng hô thực ra là 1 dạng sai lệch khớp cắn, có thể nhận biết là hàm trên có xu hướng chìa ra phía trước hơn so với hàm dưới. Những người bị hô nhẹ thì vẫn có thể khép môi lại được khi ở tư thể nghỉ, những những người bị hô nặng và […]

091.333.7672